Blog

Leuk leven met een laag energieverbruik

tekst: Cynthia van Schendel

Onze toekomstige woningen zijn super goed geïsoleerd waardoor we nog maar weinig hoeven te verwarmen. De behoefte aan stoken wordt nog eens extra geminimaliseerd door slim gebruik te maken van warmteterugwinning. De ventilatielucht die van buiten naar binnen komt wordt in de winter met een warmtewisselaar voorverwarmd door de lucht die naar buiten gaat. En zo vroeg de Energiekring zich af of je dan voor iedere woning wel een warmtepomp nodig hebt? Nou nee dus! We kunnen met acht woningen een grote warmtepomp delen. Via lage-temperatuur-vloerverwarming worden de woningen verwarmd.

Wet en regelgeving

Helaas komt de start van de bouw net een beetje te vroeg om rekening te mogen houden met de nieuwe energiewet. Zodra deze ingaat krijgen we veel meer vrijheid om onze energie met elkaar te delen. Nu zijn we nog verplicht om ieder huishouden apart op het net aan te sluiten. Ook is het verplicht dat iedere woning een nul-op-de-meter-woning gaat zijn. Dorpsbreed de nul-op-de-meter halen zou veel efficiënter zijn maar in ons geval is daar geen toestemming voor gegeven door de overheid. Helaas heeft hierdoor iedere woning een eigen omvormer nodig om de opgewekte energie van de zonnepanelen terug te kunnen leveren aan het net.

Zelf gebruiken

Desondanks wordt een deel van de zonnepanelen wel gezamenlijk bezit. De opgewekte stroom zal via een micro grid naar het dorpshuis gaan. Van hier uit zullen de wasmachines, de vriezers, warmtepompen en de dorpskeuken deze eigen opgewekte energie gebruiken. De zonnepanelen op de daken zijn vooral oost en west georiënteerd, een klein deel ligt op het zuiden. Zo zorgen we ervoor dat er van ‘s ochtends tot ‘s avonds energie wordt opgewekt. Omdat we via de Vereniging van Eigenaren onze daken delen, kunnen we ook onze zonnepanelen eenvoudiger over de daken verdelen. Met andere woorden, niet alles hoeft precies binnen de eigendomslijntjes te vallen. 

In de winter zal onze eigen opgewekte energie niet voldoende zijn en zijn we afhankelijk van het net. In de zomer zullen we juist energie over hebben en leveren we het terug. In de toekomst zullen we zeer waarschijnlijk gebruik gaan maken van energie-opslag. Aangezien Ecodorp Klein Oers een living lab is, kunnen innovatieve technieken bij ons als experiment worden getest. Bedrijven zijn welkom! Niet in de laatste plaats denken we dan aan energieopslag. Zolang het maar niet al te veel ruimte in beslag neemt, want dat hebben we niet.

Koudeopslag

Auto’s, fietsen, gereedschap, bergingen, de permacultuur-binnentuin en parkeerplaatsen gaan we allemaal delen. Zo houden we lekker veel ruimte over voor natuur, want het aanplanten van veel groen vinden we belangrijk. Maar het gaat nog verder, ook de diepvriezers zijn straks voor gemeenschappelijk gebruik. In plaats van 40 kleine diepvriezers zijn er tien grote nodig. Gemiddeld genomen worden er anderhalve diepvriesladen per huishouden gebruikt. En deze diepvriezers zullen in het dorpshuis meedoen aan een stukje peak shaving zoals dat heet. Wanneer overdag de zon goed schijnt kunnen we maar een beperkte hoeveelheid energie binnen een bepaalde tijdsspanne terugleveren aan het net. Met de zonne-energie die we over hebben kunnen we de diepvriezers extra laten vriezen. In de nacht wanneer de zon onder is en we geen eigen energie opwekken, kunnen de goed geïsoleerde vriezers uit. Dit noem je koudeopslag.

Facebook
Twitter
LinkedIn